Your protection in the sea of intellectual property

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього проектування. Це художнє оформлення або естетичний аспект виробу. Промисловий зразок повинен мати тривимірні характеристики (форма виробу) або двовимірні характеристики (візерунки, лінії та колір). Для того, щоб отримати правову охорону, промисловий зразок повинен відповідати певним вимогам, які передбачені відповідними законодавчими актами країни, у якій така правова охорона запитується. У числі таких вимог наступне:

  • Промисловий зразок повинен бути новим;
  • Промисловий зразок не повинен суперечити громадському порядку або
    моральним принципам.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг наданої правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразку, які представлені в його зображенні та розкриті в його описі.

Власник патенту на промисловий зразок має виключне право використовувати та розпоряджатися цим промисловим зразком, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати цей промисловий зразок без його згоди протягом терміну дії патенту. Після закінчення терміну дії патенту промисловий зразок стає доступним для комерційного використання іншими особами.

Наші фахівці допоможуть вам отримати патент, а також нададуть ряд супутніх послуг