Your protection in the sea of intellectual property

ПАТЕНТ

Patent ElMar-IP AgencyПатент – це охоронний документ, який підтверджує пріоритет, авторство та право власності на винахід (корисну модель). Винахід є результатом інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. Це може бути новий продукт або процес, який забезпечує новий метод створення продукту, а також нове використання вже відомого продукту або процесу. Для того, щоб отримати правову охорону, винахід повинен відповідати певним вимогам, які передбачені відповідними законодавчими актами країни, у якій така правова охорона запитується. У числі цих вимог наступне:

  • Винахід повинен бути новим;
  • Винахід повинен мати винахідницький рівень;
  • Винахід повинен бути промислово придатним.

Обсяг правової охорони, що надається винаходу, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули здійснюється у рамках опису винаходу та відповідних креслень.

Власник патенту має виключне право використовувати та розпоряджатися винаходом, а також має виключне право забороняти іншим особам використання цього винаходу без його згоди протягом терміну дії патенту. Після закінчення терміну дії патенту винахід стає доступним для комерційного використання іншими особами.

Наші фахівці допоможуть вам отримати патент на ваш винахід, а також нададуть ряд супутніх послуг