Торговельна марка

Торговельна марка – це позначення, яке використовується його власником для того, щоб відрізнити товари/послуги, які він виробляє, від аналогічних товарів/послуг, вироблених іншою особою. Торговельна марка може складатися як з одного слова, так і з комбінації слів, може включати в себе букви, цифри, графічні елементи, може бути об’ємною або представлена у виді голосового звуку або аромату.  

Для того, щоб отримати правову охорону, торговельна марка повинна відповідати певним вимогам, які передбачені відповідними законодавчими актами тієї країни, у якій така правова охорона запитується. У числі цих вимог наступне:

  • торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність;
  • торговельна марка не повинна вводити в оману споживачів;
  • торговельна марка не повинна суперечити громадському порядку або моральним принципам.

Обсяг правової охорони, що надається торговельній марці, визначається її позначенням та переліком товарів/послуг, щодо яких торговельній марці надана правова охорона. Таким чином, заявлена торговельна марка не повинна бути ідентичною або схожою до ступеню змішення з торговельною маркою, стосовно якої іншому власнику раніше вже була надана правова охорона стосовно схожого переліку товарів/послуг. У більшості країн процедура попереднього пошуку торговельної марки наявна до подання заявки на реєстрацію для того, щоб виявити раніше подані/зареєстровані ідентичні або схожі до ступеню змішення торговельні марки, які можуть бути перешкодою для реєстрації заявленої торговельної марки.

Власник зареєстрованої торговельної марки має виключне право використовувати та розпоряджатися торговельною маркою, а також має виключне право забороняти іншим особам використання цієї торговельної марки без його на то згоди.

Leave a Reply