Торговельна марка 3

  • Вартість: 12 000 грн.
  • Країна реєстрації: Україна
  • Торговельна марка:
  • Дата подання заявки: 26.05.2011
  • Дата закінчення строку дії реєстрації: 26.05.2021
  • Класи товарів/послуг: 35, 41, 45
  • 35 – Визначання громадської думки; передплачування газет (посередництво); ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; множення документів; збирання інформації до комп’ютерних баз даних; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп’ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів;
  • 41 – Готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; видавання книжок (видавництва); інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; служба новин; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; публікування електронних книжок та журналів в комп’ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з’їздів, колоквіумів, конференцій, симпозіумів;
  • 45 – Правничі послуги; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських та суміжних прав; забезпечування охорони прав промислової власності; влаштовування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп’ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); правниче досліджування; послуги щодо судового процесу.