Торговельна марка 2

  • Вартість: 1500 USD
  • Країна реєстрації: Україна
  • Торговельна марка:
  • Дата подання заявки: 16.06.2011
  • Дата закінчення строку дії реєстрації: 16.06.2021
  • Класи товарів/послуг: 35
  • реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; збирання інформації до комп’ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв’язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп’ютерними файлами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп’ютерну мережу; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках та веб-сайтах інформації щодо товарів і послуг,; у тому числі товарів 5, 9, 16, 17, 18, 20, 34 класів та послуг 38, 39, 40, 41, 44 класів, що дозволяє споживачам отримувати необхідну інформацію та замовляти товари і послуги з веб-сторінок та веб-сайтів в Інтернеті; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп’ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп’ютерних файлах для інших.